Praktijkinformatie

Ans Koch                                                                                       

Dr. Nolensstraat 5                                                                                                           

6351 GL Bocholtz                                                                                                        

Tel: 0638398023       

Email: info@hartsnaar.nl

IBAN NL14 ASNB 0707 4125 01

KVK 69434115

Bereikbaarheid:   De praktijk is gelegen op de eerste verdieping, er is geen lift aanwezig.

Openbaar vervoer: De praktijk is via openbaar vervoer te bereiken met Arriva buslijn 21, Aken/ Vaals/ Heerlen/ Hoensbroek. Er is overigens ruim voldoende parkeerplaats in de directe omgeving.

Waarneming: Bij onverwachte danwel niet aangekondigde afwezigheid mijnerzijds kunt u terecht bij Dhr. LPT Domen, telefoonnummer 06 21100845

Betalingen: De verstrekte nota’s kunnen worden voldaan via bovenstaand IBANrekeningnummer, tenzij anders overlegd. De consulten worden deels vergoed door een aantal ziektekostenverzekeraars, mits hulpvrager aanvullend verzekerd is. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort verzekering van hulpvrager.

Klacht- en tuchtrecht:  

Klacht- en tuchtrecht roepen veel vragen op, zeker nu de nieuwe Wet Kwaliteit  Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) er bij gekomen is. 

Klacht- & Tuchtrecht is best een complex gebied. Als je er niet bij betrokken bent, is alles best lastig uit elkaar te houden. Als eerste het onderscheid tussen klacht- en tuchtrecht.

Allereerst Klachtrecht. In een traject kan er soms wat mis gaan. De wet Wkkgz regelt dat een cliënt dan kan klagen.

De klager doorloopt in principe een tweetrapstraject:

  • Klacht indienen bij de Klachtenfunctionaris van de Beroepsorganisatie. In dit traject is het doel het verhelderen van de klacht en te kijken of men – alsnog – tot overeenstemming kan komen. Omdat de meeste klachten gaan over communicatie en bejegening is het vaak goed op te lossen door ‘erkennen’ of een ‘rekening in te trekken’.
  • Is cliënt niet tevreden, dan komt een Geschillencommissie in beeld. In dit geval wordt een klacht ingediend, door de Geschillencommissie beoordeeld op toelaatbaarheid en zo ja, dan wordt er een commissie van deskundigen bijeengeroepen. Zij beoordelen de casus, kijken of er schuld is en bepalen de eventuele sancties (tot € 25.000 boete).

Elke cliënt kan en mag ook direct naar de rechter stappen. Die zal echter meestal toetsen of de normale weg is bewandeld. Een cliënt kan ook het oordeel van een Geschillencommissie voor de rechter brengen. De rechter kijkt dan alleen procedureel.

Een klacht gaat dus over een handeling.

Wat is dan tuchtrecht

Tuchtrecht gaat over de vraag of een behandelaar wel een behandelaar mag blijven en zo ja, onder welke voorwaarden. Die vraag komt op als een behandelaar regelmatig fouten maakt, of zware overtredingen maakt in de relatie (bijvoorbeeld ongepaste seksuele handelingen of fysiek geweld). Omdat dit het ‘brood’ van een behandelaar raakt, hebben alle Beroepsorganisaties dat extern ondergebracht. Bijvoorbeeld bij TCZ.

Bij tuchtrecht gaat het dus over de beroepsuitoefening.