Praktijkgegevens:

  • Ik ben als Registertherapeut BCZ® aangesloten bij de RBCZ onder licentienummer 808155R.
  • Als praktijkhoudend therapeut ben ik ingeschreven bij de beroepsvereniging SBLP onder nummer 22055509
  • In de Kamer van Koophandel ben ik ingeschreven onder HartSnaar V.O.F. onder nummer 69434115
  • Mijn praktijk valt onder de klacht- en tuchtrechtregeling van het WKGGZ
  • Uw dossier zal conform de eisen van WGBO gedurende 15 jaar bewaard worden.